Ευριπίδου 38 – Καλλιθέα
[Έναντι Π.Κ.Ι. Σταύρος Νιάρχος]

Τηλ: 210 9411492
Κιν: 6974 366400

skrontira.doc@gmail.com